ЯЙЦЕ, ЯК І ЗАДУМАНО ПРИРОДОЮ!
Ru
Ua
ТМ ЯСЕНСВІТ
Знайти
Будьмо знайомі!
Наша історія
Де народжується яйце
Виробничий цикл
Галерея
Новини
Акції
Асортимент ТМ ЯСЕНСВІТ
З турботою і піклуванням!
Обирайте найкраще
Енциклопедія яйця
Розваги
Партнерам
Наша команда
Контакти
29.03.19 - 29.03.19
Акція Акція
01.10.18 - 01.10.18
Будьмо знайомі!

Акції

Придбай дві упаковки яєць ТМ ЯСЕНСВІТ у магазинах NOVUS – виграй кухонні ваги!
15 Грудня, 2015 року - 15 Січня, 2016 року

 Компания ЯСЕНСВІТ потурбувалася, аби ця зима була приємною та щедрою на подарунки!:) З 15 до 31 грудня, придбайте дві будь-які упаковки курячих яєць ТМ ЯСЕНСВІТ у магазинах NOVUS і автоматично станьте учасником розіграшу електронних кухонних ваг. 

Офіційні правила акції:

1. ОРГАНІЗАТОР (ВИКОНАВЕЦЬ) ТА ЗАМОВНИК АКЦІЇ.

1.1. Організатор (Виконавець) рекламно-маркетингової акції  «Придбай дві упаковки яєць ТМ ЯСЕНСВІТ – виграй кухонні ваги!» ТОВ «Новус Україна»

1.2.  Замовник рекламно-маркетингової акції «Придбай дві упаковки яєць ТМ ЯСЕНСВІТ – виграй кухонні ваги!»  — ТОВ «ЯСЕНСВІТ» (юр.адреса: 09623, Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Ромашки, вул. Леніна, буд.22А).

1.3. Участь в акції є безкоштовною: Замовник та Організатор (Виконавець) акції не отримують винагороду від Учасників за їхню участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу або конкурсом, а ці правила не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу.

 2. ПЕРІОД І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Акція проводиться в період з  «15» грудня 2015 року до «31» грудня 2015 року включно (далі — Акційний період, період Акції).

2.2. Стати учасником Акції можна «15» грудня 2015 року до «31» грудня 2015 року включно в усіх магазинах NOVUS на території України за умови наявності акційної продукції  (адреси супермаркетів розміщено на сайті www.novus.com.ua

У разі приєднання нових магазинів до участі в Акції про це буде заявлено на сайті www.novus.com.ua

 3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

3.1. Учасниками Акції (далі — Учасники) можуть бути громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років, є постійними учасниками Програми лояльності «НОВУС» (мають картку постійного учасника) та виконали правила цієї Акції.

3.2. Учасниками Акції за будь-яких обставин не мають права бути:

а) власники, засновники, учасники (акціонери), працівники та представники Замовника, Організатора (Виконавця) цієї Акції;

б) чоловік або дружина осіб, зазначених у підпункті «а» цього пункту правил;

в) близькі родичі (діти, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, зазначених у підпунктах «а» та «б» цього пункту правил;

г) неповнолітні;

д) недієздатні та обмежено дієздатні фізичні особи;

Обмеження щодо участі в акції Організатор (Виконавець) Акції може змінити за умови інформування про ці зміни на офіційному веб-сайті www.novus.com.ua

 4. УМОВИ І МЕХАНІКА АКЦІЇ

4.1. У разі придбання з «1» грудня 2015 року до «20» грудня 2015 року включно з використанням картки постійного Учасника Програми лояльності у будь-якому магазині NOVUS на території України, за винятком АР Крим та м.Миколаїв двох будь яких упаковок яєць ТМ ЯСЕНСВІТ (далі — Акційний товар, Перелік у Таблиці №1 даних Правил) стає учасником розіграшу Призового фонду Акції протягом періоду акції. Дві будь які упаковки яєць ТМ ЯСЕНСВІТ мають бути придбані в одному чеку.

Назва акційного товару

 1)     Яйця ТМ ЯСЕНСВІТ Original eggs C0 1*10,

 2)     Яйця ТМ ЯСЕНСВІТ Молодильні С0 1*10,

 3)     Яйця ТМ ЯСЕНСВІТ Молодильні С0 1*6,

 4)     Яйця ТМ ЯСЕНСВІТ Омега-3 С1 1*10,

 5)     Яйця ТМ ЯСЕНСВІТ Супер МАХ СВ 1*10,

 6)     Яйця ТМ ЯСЕНСВІТ Для духмяних пирогів С1 1*15,

 7)     Яйця ТМ ЯСЕНСВІТ Домашній смак С1 1*10,

     8)     Яйця ТМ ЯСЕНСВІТ Свіжі яйця С1 1*10,

 9)     Яйця ТМ ЯСЕНСВІТ Свіжі яйця С1 1*18,

 10)  Яйця ТМ ЯСЕНСВІТ Справжні велетні С0*10 

   4.2. Призовий фонд Акції включає в себе:

 1 Ваги кухонні електронні “MAGIO MG-294” – 10шт.

 4.3. Заміна Призів грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається, Призи не підлягають обміну та поверненню.

 4.4. Обов’язок по створенню Призового фонду для переможців Акції та несенню усіх податкових зобов’язань у зв’язку з формуванням та врученням Призового фонду переможцям Акції покладається на Замовника Акції.

 5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ РОЗІГРАШУ

5.1.Визначення Переможців Акції, які отримують* Призи Акції, будуть визначені методом випадкової комп’ютерної вибірки серед усіх учасників Акції, які виконали умови даних Правил.

"Під отриманням слід розуміти придбання переможцями Акції зазначеного Призу за 0,01 коп."

5.2 Розіграш відбувається 11-15 січня 2016р.

5.3. Процес визначення Організатором Переможців Акції буде проходити з використанням спеціального обладнання (комп'ютера) Організатора із встановленою спеціальною комп'ютерною програмою, робота якої заснована на принципі випадкової вибірки унікальних номера учасника програми лояльності NOVUS серед зареєстрованих учасників Акції, які виконали усі умови для участі в акції протягом періоду Акції. У спеціальному обладнанні не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп'ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку осіб, які здійснюють контроль за проведенням Акції.

5.4. Інформування Організатором Переможців Акції (про право на отримання конкретного Призу згідно з даними Правилами, адресу магазину NOVUS, у якому переможець може отримати Приз, перелік документів, які переможець зобов’язаний пред’явити для отримання Призу) відбувається у день проведення розіграшу за контактними номерами телефонів, які вони вказали під час реєстрації участі у Програмі лояльності NOVUS.

5.5. Організатор залишає за собою право відмовляти у видачі Призового фонду Учасникам акції у разі:

5.5.1.  Якщо споживач придбав акційну продукцію в інший період, ніж акційний, або в місцях продажу, що не належать до місць проведення Акції згідно п.2.2 даних Правил;

5.5.2. Якщо Учасник порушив будь-які положення даних Правил Акції, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора (Виконавця) та/або Замовника Акції будь-якої компенсації, в т.ч. грошової.

 6.      ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ОТРИМАННЯ ПРИЗІВ УЧАСТНИКАМИ-ПЕРЕМОЖЦЯМИ АКЦІЇ

6.1.            Учасник-переможець може отримати Приз у період 18-29 січня 2016, у місці продажу (магазини NOVUS), про яке його повідомлено у відповідності до п.5.4 Правил, однак не пізніше ніж протягом 14 календарних днів з дня повідомлення про умови та місце отримання Призу.

6.2. У момент отримання Призу Переможець Акції зобов’язаний пред’явити Виконавцю Акції (або вказаному ним представнику) карту, за допомогою якої відбувалась купівля акційного товару.

6.3. Будь-який Учасник-переможець Акції вправі відмовитися від отримання Призів Акції, шляхом усного повідомлення під час повідомлення Учасника про перемогу на умовах Правил. Переможець Акції погоджується з тим, що така відмова повинна бути зафіксована під час інформування Організатором за контактним номером телефону.

6.4. Учасники, котрі були визначені у встановленому цими Правилами порядку Переможцями Акції, але з причини несправності роботи мобільного телефону або з інших причин, незалежних від Замовника/Виконавця Акції та/або залучених ним осіб, не можуть бути повідомленні про умови отримання Призу Акції протягом 7 (семи) днів з моменту визначення Переможців Акції, автоматично позбуваються права отримати Приз Акції. В такому випадку, такий Приз може отримати Учасник Акції, визначений новим Переможцем Акції згідно з повторним розіграшем, проведеним Організатором за правилами, встановленими даними Правилами.

6.5. Замовник/Виконавець Акції має право:

- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови участі в акції, зазначені в цих Правилах;

- відмовити у видачі Призів Переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання таких Призів та/або Винагороди Акції, згідно цих Правил.

6.6. Замовник/Виконавець Акції не несе відповідальності за роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Призів Акції.

6.7. Замовник/Виконавець Акції не несе відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними, якщо надання такої інформації передбачено цими Правилами.

6.8. Замовник, Виконавець Акції, залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, інші непідвладні контролю з боку третіх зазначених вище осіб обставини.

6.9. Участь в Акції, а також інші дії Учасника, пов’язані з участю в Акції, є підтвердженням того, що Учасник безумовно і повністю погоджується з цими Правилами.

6.10. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне розуміння цих Правил та/або має на увазі питання, не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор (Виконавець) Акції відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.11. Ці правила може бути змінено та/або доповнено Організатором (Виконавцем) Акції протягом усього періоду Акції. Зміна та/або доповнення Правил Акції можливі лише у випадку їх оголошення в тому самому порядку, що й інформування про Правила Акції.

 7. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

7.1. Центр підтримки покупців NOVUS: 0 800 601 729. Дзвінки з усіх телефонів у межах України згідно з тарифами, втановленими операторами.

7.2. Інформування щодо Акції на офіційному сайті NOVUS www.novus.com.ua. та ТОВ ЯСЕНСВІТ www.yasensvit.ua

Щоб зробити яйце, що підстрибує, покладіть його в склянку з оцтом. Через 2-3 дні оцтова кислота розчинить тверду кальцієву шкарлупу. Після такої процедури яйце не розіб’ється після падіння з 10-12 см.
Карта сайту
Design by GBS